Avgå Sahlin och Rosengren!

Företagarnas Riksorganisation i Sörmland, Västmanland och Örebro kräver att närings-ministrarna Mona Sahlin och Björn Rosengren avgår. Företagarna anser att regeringen inte gjort tillräckligt för att förenkla reglerna för små-företagen och öka tillväxtmöjligheterna.