Konsten att lyckas i potatislandet

Lästips 18 april 2005

Berntsson, D. m.fl. Potatis. Fest & fakta – störst, bäst, godast. Mediabolaget. 2004

Olsson, Stefan: Potatis - mycket mer än Bintje. Natur och Trädgårds bokserie. 2005

Hagman, J. & Pettersson, M-L. 2003. Att välja potatissort i fritidsodling. Fakta Trädgård-Fritid, 65. SLU, Publikationstjänst, tfn 018-67 11 00.

Pettersson, M-L. 2005. Vad är potatisen angripen av? Fakta Trädgård-Fritid, 79. SLU, Publikationstjänst, tfn 018-67 11 00.

Pettersson, M-L. 2002. Att odla potatis - för säkrare skörd. Fakta Trädgård-Fritid, 32. SLU, Publikationstjänst, tfn 018-67 11 00.