Dålig satsning på Katrineholm

Satsningen på marknadsföringen av Katrineholms kommun som bostadsort är inte tillräckligt effektiv menar centerpartiet i Katrineholm.
Partiet vill därför att kommunen bildar ett marknadsföringsbolag med kommunen, näringslivet och turistbranschen som intressenter. Konkurrensen om etableringar av företag och om nya invånare är hård mellan kommunerna, menar centerpartiet och därför vill man attrahera nya företag och utbildningar.