Småföretagare illa ute

På onsdagen kom Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek, med en rapport som bekräftar de undersökningar som fordonsexperten Hans Rainer har gjort i Sörmland och Västmanland när det gäller underleverantörernas situation.
En kartläggning från Nutek visar att underleverantörerna hotas av den alltmer globaliserade marknaden. De är beroende av en storkund och de små företagen har svårast att ställa om då den internationella konkurrensen ökar.