Politiker svara på vårdkritik

Idag svarar Landstingets politiker för första gången på den kritik som landstingets revisorer riktat mot ortopedkliniken i Eskilstuna.
I granskningen framkom det att väntetiden till knäledsoperationer i nordvästra sjukvårdsområdet kan vara olika lång beroende på vilken läkare man har kontakt med. Det är uppgifter som det inte finns aneldning att betvivla, säger det socialdemokratiska landstingsrådet Rigmor Breidemalm. Den starkaste kritiken i granskningen som Sveriges radio Sörmland tidigare berättat om, gällde ortopedkliniken, där är väntetiden för knäledsoperationer är över ett år lång idag, men patienter kan få vänta olika länge beroende på vilken läkare de har kontakt med. Det är inte acceptabelt och inte förenligt med den nationella handlingsplanen enligt revisorerna. Och Landstingsrådet Rigmor Breidemalm håller med. -Klinikerna bör hållla sig till de olika policybeslut som finns om hur patienter ska prioriteras, säger Rigmor Breidemalm.