15 miljoner årligen i partistöd

Kommunerna och landstinget i Värmland ger de politiska partierna 15,3 miljoner kronor varje år i partistöd. Pengar som går direkt till partiets verksamhet.
Av de dryga 15 miljonerna kommer hälften från kommunerna och hälften från landstinget, men kommunerna ger olika mycket i stöd till partierna. De små socialdemokratiska kommunerna Storfors och Munkfors är mest generösa. I Storfors motsvarar partistödet 67 kronor per innevånare och i Munkfors 53 kronor per innevånare. Minst pengar får de politiska partierna i Kil och i Arvika. I Kil är partistödet drygt 13 kronor per invånare, visar en sammanställning från föreningen Ordfront Värmland-Dal. Partistödet består dels av ett grundbelopp som går till alla partier som tagit plats i fullmäktige, dels av en viss summa per mandat i fullmäktige