Sydsamisk Kyrkans Tidning

Det senaste numet av Kyrkans tidning innehåller en sydsamisk bilaga.
Där finns bland annat en artikel om den gudstjänst i Undersåker, där biskopen bad samerna om ursäkt för att svenska kyrkan ofta behandlat samerna illa.