Lidköping avvaktar med Råda Sand

Lidköpings kommun vill inte ge något klartecken till företaget Råda Sands planer på utökad brytning av grus och sand i rådaåsen förrän tidigast i juni. I dag skriver miljöchefen Ann-Christine Hagaeus i Lidköping till Länsstyrelsen och vill ha uppskov med frågans avgörande.
De boende i Råda samlar just nu in protestunderskrifter mot grusbrytning, och helst vill de att företaget upphör helt med brytningen. - Vi ställer inte upp på att stoppa verksamheten, svarar Bosse Hörle, som är VD för Råda Sand. Enligt miljöchefen har företaget efter ett informationsmöte ändrat sin ansökan för att minska miljöstörningarna. Detta är orsaken till att politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden bör få tiden fram till den 15 juni på sig att sätta sig in i det senaste i ärendet. Det skriver miljöchefen i sitt brev till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som fattar beslut om tillstånd.