Förorenat industriområde utreds

I en första markundersökning har man hittat rester av impregneringsmedel, olja och arsenik på området. Nu planeras en detaljerad undersökning av marken på industriområdet Scarins i Skellefteå.
Den första markundersökningen, som gjordes i fjol höstas, visade nämligen spår av kvicksilver, arsenik och olja. Det är lämningar efter impregneringsmedel, lacker och färger som träindustrin använt som hittats i marken och vattnet utanför området. I och med att ingen kan ställas som ägare för själva industriområdet, och därmed också ansvarig, kan det bli aktuellt att få statsbidrag till en mer detaljerad markundersökning som planeras i år. Till veckan träffas representanter från länsstyrelsen och Skellefteå kommun för att prata om just Scarinsområdets framtid och markundersökningen.