Därför får V kalla handen av Löfven

1:48 min

Socialdemokraternas besked om att Vänsterpartiet inte kommer att ingå i en regering är inte förvånande, enligt Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms Universitet.

Under måndagen gick Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven ut med att Vänsterpartiet inte kommer att ingå i en regering. Jenny Madestam, statsvetare, pekar på en lång socialdemokratisk tradition av att inte ha med Vänsterpartiet i regeringen.

– Man har ett samarbete men de får inte ministerposter. Men den mera taktiska, strategiska förklaringen handlar om att Stefan Löfven gör bedömningen att det skulle binda upp honom, och begränsa möjligheten att hitta samarbeten över blockgränserna, om Vänsterpartiet är med i regeringen, säger hon.

Jenny Madestam tror att Socialdemokraterna har varit fokuserade på att försöka få till en majoritetsregering, och därför inte velat utesluta Vänsterpartiet förrän nu. Samtidigt borde ingen vara förvånad över att det inte blir något regeringssamarbete med Vänsterpartiet när det nu står klart att det blir en minoritetsregering, säger hon.

– Stefan Löfven har aldrig uttryckt att Vänsterpartiet skulle ingå i regeringen. Han har talat om Miljöpartiet, gång på gång. Sen har man nog tagit för givet, inte minst från Vänsterpartiets sida, att ett regeringssamarbete skulle bli nödvändigt, säger Jenny Madestam.

De partier som Stefan Löfven har uttryckt att han vill samarbeta med är Centerpartiet och Folkpartiet. Jenny Madestam tror att Sverigedemokraternas framgångar kommer att öka partiernas vilja att samarbeta över blockgränserna.

– Till exempel Folkpartiet, där finns frågan om en tredje pappamånad. Och Stefan Löfven har själv pekat ut att vad gäller Centerpartiet finns landsbygdsfrågor där de ligger nära varandra. Inget av de övriga partierna vill tillåta Sverigedemokraterna att få mer inflytande, och jag tror att samtliga partier kommer att göra allt som står i deras makt för att förhindra det, säger Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms Universitet.