Bikupor ska inspirera andra

150 000 bin har under sommaren surrat i två kupor på taket till Skanskaskrapan i Gårda. Det är huset som kallas "Den gröna skrapan" som fått dom surrande gästerna.


Det är företaget Stadskupan som genom bikupor vill uppmärksamma bins viktiga roll för miljön och dess hotade situation i världen. 
En del av honungen som stadsbina produceras tillfaller Skanska och resten säljs. 

- Vi gör detta för att inspirera andra till att skaffa sig bikupor, säger Sam Niknam, verksamhetsledare på Stadskupan.
Och bina kommer fortsätta surra under hösten och vintern. Sam Niknam intygar att bina klarar vintern bra, även uppe på den blåsiga skrapan.

Nästa år har stadskupan som ambition att inkludera särskilt utsatta grupper i samhället genom att utbilda dem inom biodling och honungshantering.