VALET 2014

Oro efter "Nej" till trängselskatt

1:41 min

Göteborgarnas tydliga nej till trängselskatten har skakat om. Skatten ska betala stora tågsatsningar, och därför kan den framtida Götalandsbanan genom Borås påverkas. 

I söndags sa göteborgarna nej till att ha kvar trängselskatten (56,8 procent nej, 43,2 procent ja). Folkomröstningen var visserligen rådgivande, men skickar ändå en tydlig signal uppåt.

Frågan är nu vad som ska hända med planerna på det så kallade västsvenska paketet. Där är trängselskatten en viktig del i finansieringen.

Snabbtåg i fara
Kommunstyrelsens ordförande i Borås, socialdemokrat Ulf Olsson, är en av dem som är bekymrade.

– Vi har ungefär 10 miljoner resor mellan Göteborg och Borås varje år, och det som är den viktigaste investeringen för framtiden är den nya järnvägen. Där är Västlänken helt avgörande, och därför känner man en stor oro som Boråsare.

En del i det västsvenska paketet är den planerade tågtunneln under Göteborg, Västlänken. Och Ulf Olsson är nu oroad över vad göteborgarnas nej till trängselskatten kommer att innebära för västlänken - och i förlängningen Götalandsbanan.

– Infarten som är tänkt till Göteborg, med stationsstopp vid Korsvägen, Hagakyrkan och nuvarande centralstationen, är avgörande. Vad jag förstått är det den delen som ifrågasatts mest i debatten.

Göteborgs stad bara är en av flera parter som har ingått avtal om västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Transportstyrelsen är några av de andra. Och när det gäller trängselskattens vara eller inte vara, så är det riksdagen som har sista ordet.

Det här gör att det nu är väldigt oklart vad göteborgarnas nej i den rådgivande folkomröstningen kommer att leda till i praktiken.

"Strul för Västsverige"
En annan politiker som är oroad är Birgitta Losman, miljöpartist från Bollebygd som sitter i regionstyrelsen. Hon säger att Västlänken också är nyckeln till att kunna bygga ut pendeltågstrafiken till och från Göteborg.

– Det är jättesvårt att överblicka nu vad konsekvenserna blir. Men att det blir strul för Västsverige om det västsvenska paketet ifrågasätts, det är helt klart.

– Jag hoppas att de som tar vid i Göteborg tar ansvar för att man fullföljer - det är jätteviktigt för Västsverige, säger Birgitta Losman.