Metalldetektorer ljuder åter i Mästerby

Mest krokiga spikar tynger fickorna på de arkeologer och sockenbor som nu återigen undersöiker slagfältet efter Valdemar Atterdags slag vid Ajmunds i Mästerby.

Många fynd har gjorts och idag kom en bit av en rustningshandske i dagen strax norr om platsen där första slaget på myren stod. Uppskattningsvis 1500 tyska legoknäcktar i Valdemar Atterdags arme mötte här cirka 500 gotländska dåligt rustade bönder vid Ajmunds i Mästerby på Gotland

Det är åttonde året utgrävningar görs, förra året saknades arkeologer. Utgrävningarna sker som forskningsprojekt och det är helheten av slaget som är det unika. Stora delar av Mästerbyorådet avsöks och utforskas och slagets huvudplats och flyktvägen har kunnat fastställas.

Hela den här veckan pågår utgrävningarna och männiksor är välkomna att följa utgrävningarna säger Maria Lingström, arkeologen från Mästerby som är ansvarig för projektet.