Bråttom för Västerås Flygplats

Nu är tiden knapp för att Västerås flygplats. Luftfartsinspektionen har länge krävt förändringar för att höja flygsäkerheten, något som flygplatsen vill lösa genom att avverka skog på friluftsområdet Björnön. Flygplatsens dispens från säkerhetskraven går ut första maj, och nu är flygplatschefen Mikael Nilssons hopp ute om att saken ska vara avgjord innan dess.
Länsstyrelsens beslut om Björnön väntas i slutet av veckan, men det är redan försent för flygplatsen, som nu ber Luftfartsinspektionen om ytterligare förlängd dispens. Skulle Luftfartsinspektionen vilja, kan de kräva att flygplatsen stänger första maj, men Mats Nilsson på Luftfartsinspektionen säger till SR Västmanland att man "inte kan begära det orimliga" av flygplatsen, något som kan betyda att flygplatsen får förlängd dispens i väntan på en permanent lösning.