Tillväxt behöver inte vara negativt för klimatet

1:37 min

Det går att satsa både på att rädda klimatet och på god ekonomisk tillväxt. Det visar en ny rapport av forskare och ekonomer från hela världen i dag.

Till exempel kan vissa investeringar i stadsbyggande och energiförsörjning ge fördelar för både klimat och ekonomi.

– Tidigare rapporter har gått på skräckscenarior; försäkringskostnader, elände som händer, sa miljöminister Lena Ek när hon presenterade rapporten idag.

– Här visar man att det är möjligt, att det går att förbättra livskvalitet, att det går att bekämpa fattigdom, att det finns hälsoaspekter, att det går att producera mer mat med klimatvänlig teknik.

Lena Ek är en av regeringsföreträdarna i den Globala kommissionen för ekonomi och Klimat, som består av politiker, företagsledare, finansmän och forskare från 19 länder. 

De vill visa att det inte stämmer av att den ekonomiska tillväxten hämmas av att minska växthusgasutsläppen och krav på andra klimatåtgärder. Framförallt handlar det om hur företag och politiker ska investera i tre viktiga sektorer, energi, stadsbyggnad och i jord-och skogsbruk.
I de sektorerna väntas de kommande 15 åren världens länder satsa ofattbara 640 tusen miljarder kronor. 

Till exempel spenderas idag totalt 4 260 miljarder kronor per år olika stöd till fossil energi. Genom att istället använda de pengarna till förnybar energi, kan samtidigt både utsläpp och fattigdomen minskar, vilket också ger hälsovinster, och bättre möjligheter till försörjning.

Solenergin har blivit billigare och till år 2030 kan omkring hälften av världens el komma från förnybara energikällor, enligt rapporten.

Pengar till att återställa 12 procent av världens skadade markområden för jord- och skogsbruk kan ge ytterligare 200 miljoner människor mat och öka böndernas inkomster.

Rapporten läggs i nästa vecka fram vid Fn:s toppmöte i New York, då Fn-chefen Ban Ki-Moon bjudit in världsledare till en  avstamp i klimatförhandlingarna, med hopp om ett globalt klimatavtal i Paris i slutet av nästa år.