Skolval för gymnasister försenas

Demokratiprojektet Ungt Val ser ut att sluta i fiasko. Efter tre dagar fungerar tekniken fortfarande inte.
Tanken är att landets 300 000 gymnasister i veckan skall genomföra ett politiskt skolval där eleverna röstar via en hemsida på internet. Men trycket har blivit för stort och datorerna fungerar inte. På sin hemsida uppger Ungt Val, som arrangeras av Aftonbladet i samarbete med Skolverket och Ungdomsstyrelsen, att man nu tar paus i röstningen och hoppas kunna vara igång igen under onsdagen. I ett försök att ge alla elever möjlighet att rösta har projektledningen förlängt valperioden till fredagen den 26 april.