"Vi måste undvika mer slampajkastning"

5:46 min

Hur vi på bästa sätt ska kunna återvinna näringsämnet fosfor ur vår avfall har debatterats och utretts i flera decennier. Det verkar omöjligt att komma överens i den här frågan som av flera vi pratat med kallas för "slamkriget" Varför är det så konfliktfyllt?