Surfplattor ska göra äldrevård i Norrtälje säkrare

I Norrtälje ska surfplattor testas för att göra medicineringen inom äldreomsorgen säkrare. Det är det kommun- och landstingsägda bolaget Tiohundra som har skaffat plattor till Grinds äldreboende för ett sex månader långt projekt.

Apparaterna och en så kallad app ska tillfälligt ersätta de läkemedelsnoteringar som i dag förs med papper och penna. Den nya tekniken ska påminna personalen när det är dags för medicin. Förhoppningen är att risken för felmedicineringar ska minska.

– Det handlar om uteblivna doser, medicin som ges vid fel tid eller att man inte
signerar läkemedelslistan. Felaktigheter som kan få mycket allvarliga
konsekvenser. Läkemedelsdelningen kan vara en stor källa till oro i jobbet. Nu behöver våra
medarbetare inte gå hem och fundera över om de verkligen kom ihåg att ge den
boende sin medicin. Skulle någon råka glömma så ser kollegan som jobbar nästa
skift detta direkt i surfplattan, säger Malin Alenius, chefsapotekare i TioHundra AB.