Just nu
  • Trafikolycka E22 i höjd med Nättraby i riktning mot Karlskrona

Industrifisket hotar torsken

Det är industrifisket efter sill och inte kustfisket som är det stora problemet för torsken i Hanöbukten och sydvästra Östersjön.
Det säger fiskeribiolog PO Larsson på havsfiskelaboratoriet i Lyskekil efter att Fiskeriverket i fredags stoppade sillfisket i Hanöbukten och sydvästra Östersjön för att skydda torsken. Sillfiskestoppet har orsakat starka reaktioner bland sillfiskare på Listerlandet. PO Larsson tycker att det är märkligt att man bedriver industrifiske i Hanöbukten, där den mesta torsken finns. Industrifiskarna skulle i stället lätt fånga sin veckokvot på ett par dagar utanför Gotland där de stora mängderna sill och skarpsill finns.