EU:s jaktregler underkändes

EU-parlamentets miljöutskott sa i dag nej till nya krångligare regler för handhavande av kött. Reglerna skulle ha ställt till stora problem för jägare i Sverige.
Kravet på att köttet ska in i kylrum inom 12 timmar togs bort. Nu kan den tiden bestämmas av medlemsländerna och anpassas till lokala förhållanden och klimat. Det nya förändrade förslag som antogs undantar all jakt för privat konsumtion och små leveranser till lokala återförsäljare från EU:s regler. Även slaktbodar som bara används för husbehovsjakt undantas från EU:s regler. Det förändrade förslaget ska nu gå vidare till EU-parlamentets session och därefter till förhandlingar med råd och EU-kommissionen.