Konsthälare nekas prövning

Riksåklagaren anser inte att det finns tillräckliga skäl för Högsta Domstolen att pröva domarna mot fem personer som fällts för grovt häleri i samband med konstkuppen mot Nationalmuseum.
Hovrätten har dömt männen till mellan ett och ett halvt års och tre års fängelse. Väljer HD att inte pröva målet står dessa dommar fast. Tidigare har tre personer som dömts för själva rånet nekats prövningstillstånd av HD.