Pengarna sinar i Ludvika Mining

Det lilla företaget Ludvika Mining är en av börsens stora förlorare på senare tid. Företaget har inte fått sina planer att gå i lås. Många har därför gjort sig av med aktien och kursen har pekat nedåt.
En förklaring till bakslaget är att det så kallade apatitprojektet lagts på is. Det går ut på att utvinna apatit ur gruvavfallet från järnmalmsproduktionen i Kiruna. Av apatiten görs sedan konstgödning. Men samarbetspartnern Norsk Hydro blev rädd för att det ingick för mycket tungmetallsrester i konstgödningsprodukten och hoppade av. Nu ska Ludvika Mining låta det projektet vila och ägna sig åt att undersöka sina zink och guldinmutningar i Dalarna istället. Pengar som behövs till de projekten hoppas Ludvika Minings VD Lars Görsta Bergling få in från nuvarande aktieägare eller från nya samarbetspartners.