SAS slutar flyga på Everöd

KRISTIANSTAD. SAS slutar flyga mellan Stockholm och Kristianstad. Flyglinjen upphör successivt från den 27 oktober i år.
SAS ska effektivisera sin trafik för att uppnå lönsamhet och tillväxt. Därför slutar bolaget att trafikera 13 destinationer. På sex av dem tar andra flygbolag inom SAS-koncernen över. Men det gäller inte Stockholm - Kristianstad. De 17 SAS-anställda på Kristianstads Airport kommer att sägas upp. - Vår förhoppning är att de personer som blir övertaliga kan erbjudas arbeten om andra operatörer väljer att uppta flygtrafik till de berörda orterna, säger Marie Ehrling som är chef för SAS Airline. Flygplatschefen i Kristianstad, Thomas Bengtsson, uppger att Kristianstads Airport redan sitter i förhandlingar med andra bolag som vill ta över Stockholmsflyget.