Vänsterpartiet: "Orimligt låta SD få talmanspost"

1:57 min

Vänsterpartiet vill porta Sverigedemokraterna från uppdraget som talman. Det är djupt olämpligt att ha en sverigedemokrat på den posten, säger Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde till Ekot.

- Vi tycker att det skulle vara orimligt att ett högerextremt parti får i uppdrag att företräda, inte bara hela riksdagen, utan också hela svenska folket i egenskap av talman. Därför hoppas vi att när nu riksdagen sammanträder och träffas igen, att det kan finnas en bred samsyn bland de andra partierna om att vi kommer att välja andra företrädare till talmän.

I riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna med råge det tredje största partiet, och kräver nu - som Ekot berättade i morse - en talmanspost. Så här sade gruppledaren och partisekreteraren Björn Söder.

- Det är klart att det är viktigt att vi också finns med och har den positionen. Det handlar ju också om att vara en representant för Sveriges riksdag utåt.

Uppdragen som vice talmän brukar tilldelas partierna i förhållande till deras storlek. Men det står inget i riksdagsordningen om hur posterna ska fördelas.

Det tar Vänsterpartiet fasta på, och gruppledaren Hans Linde ger nu besked om att partiet vill frångå gällande praxis och stänga Sverigedemokraterna ute från talmansuppdraget.

- Sverigedemokraterna skiljer sig från alla andra  partier i riksdagen. Det går en skiljelinje mellan de och oss övriga sju partier. Det ligger ju i att SD i grunden är ett högerextremt parti. Vi kan inte acceptera att de skulle få i uppdrag att företräda hela riksdagen, men också hela svenska folket utomlands.

Nästa vecka träffas riksdagspartiernas gruppledare och då tänker Hans Linde försöka få stöd för sin linje att posten som andre vice talman i stället ska gå till det fjärde största partiet, Miljöpartiet.

Men Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra tycker inte att Sverigedemokraterna ska portas från talmansuppdraget.

- Jag vill att hela talmanspresidiet i möjligaste mån präglas av så lite politik och konflikt som möjligt, utan att vi följer de principer och den praxis som hittills har gällt. Det skulle tjäna hela riksdagen väl.