Kraftigt minskad satsning på vindkraft

2:18 min

Det kommer att byggas mindre vindkraft i Sverige de närmaste åren. Det är det ovanligt låga elpriset som gjort att investeringarna i framtida vindkraft har minskat dramatiskt i år.

Under andra kvartalet i år fattades beslut om investering i framtida vindkraft om en total effekt på 37 megawatt, en nedgång med 83 procent jämfört med samma period förra året. Detta enligt statistik från branschorganisationen Svensk vindenergi.

En orsak till nedgången är det låga elpriset, en annan att branschen avvaktar nästa års så kallade kontrollstation i riksdagen om förändringar elcertifikatssystemet, ett beslut som enligt Annika Helker Lundström, vd på Svensk vindenergi, kommer att ha stor betydelse för Sveriges vindkraftsföretag.

– Det viktiga är att det fattas beslut om kontrollstationen så att marknaden får den signalen. Kontrollstationen justerar för tidigare gjorda felprognostiseringar, säger hon.

Systemet med elcertifikat infördes 2003 och innebär att staten stöder producenter av förnybar el genom att dela ut certifikat värda en megawattimme per styck som sedan kan säljas till elleverantörer. Elleverantörerna är i sin tur skyldiga att köpa en viss mängd förnyelsebar el.

I nuvarande system finns certifikat att utdela motsvarande 25 terawattimmar fram till år 2020 och redan nu har certifikat för en bit över 20 terawattimmar delats ut. Energimyndigheten har föreslagit regeringen att fler certifikat ska kunna delas ut och att utdelningsperioden förlängs till år 2030.

Detta ska öka investeringsviljan hos elproducenterna.

Jämfört med andra energislag ser framtiden för vindenergi mycket ljus ut. Det säger Lennart Söder, som är professor i elkraftssystem på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Om man ser framåt är det svårt att se någon som vill se mer kärnkraft eller någon som vill ha en satsning på naturgas. Om vi då ska fortsätta att ha en energianvändning i det här landet är det vindkraft som blir billigaste energikällan, säger han.