Universitetet expanderar

Uppsala universitet breddar sin verksamhet, och ska från och med i höst även finnas i Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Norrtälje. Det beslutade rektor Bo Sundqvist idag.
För att bredda rekryteringen ska universitetet starta specialutbildningar i norduppland för att locka nya studenter. Idag är det få från Tierp och Östhammar som börjar läsa i Uppsala och det är också ont om studenter med invandrarbakgrund. Genom en ettårig collegeutbildning hoppas man få in unga som tvekar inför universitetsstudier. Kay Svensson är utbildningsledare på Uppsala universitet och han tror att att Uppsala med sina anrika universitetsbyggnader och många traditioner kan skrämma bort folk. För att den som kanske tvekar inför universitetsstudier ska få en smidigare ingång till studentlivet erbjuder man nu en sorts förberedande utbildning i Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Norrtälje. Utbildningen är på ett år där man första terminen bland annat får komplettera sina gymnasiebetyg och en andra termin vid universitetet. Studenterna kommer sedan att få förtur till vissa program och fritstående kurser. Vilka är inte helt klart ännu, men det blir troligen en del grenar av lärarutbildningen, receptarieprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet med flera. Längre fram kommer Uppsala universitet också att starta en collegeutbildning i Sollentuna.