Ny lista: Här bor världens lyckligaste folk

Världens lyckligaste folk bor i Sydamerika medan vi svenskar hamnar på en åttonde plats enligt en ny rapport från Gallup. Men på en punkt är vi nöjdast i världen...

Gallupinstitutet sammanställer varje år data om hur människor i olika länder uppskattar sin tillvaro enligt en rad olika parametrar. Bland annat bedöms människors känsla av att ha ett meningsfullt liv, hur nöjda de är med sin ekonomi, hur de uppskattar sitt samhälle och hur bra hälsa de har. 

Förra året utsågs danskarna till det lyckligaste folket på jorden. Men i år hamnar de på tredjeplats slagna av Panama som nummer ett och därefter Costa Rica. 

Svenskarna är enligt Gallup jordens åttonde lyckligaste folk, förra året hamnade svenskarna på en femteplats enligt en rapport från FN. Men på ett område är vi nöjdast av alla de 135 länder som ingår i undersökningen. Det gäller ekonomin. Inte mindre än 72 procent av svenskarna säger sig vara nöjda med sin ekonomi, vilket är den högsta siffran i hela undersökningen 

Mätningen av livskvalitet visar också på världens skuggsida. De folk som är minst nöjda är syrierna och afghanerna, som ser minst mening med sina liv.