Ett första möte för att utreda skogsbranden

3:41 min

Idag hölls ett första möte med regeringens särskilda utredare av skogsbranden i Västmanland. Mötet hölls i länsstyrelsens lokaler i Västerås där bland andra utredare Aud Sjökvist fanns på plats.

– Vi har fått i uppdrag att utvärdera den operativa insatsen i samband med skogsbranden. Vi behöver skapa oss en bild av händelseförloppet och problembilden så det är det vi hämtar in underlag för, säger Aud Sjökvist.

Har ni fått en bra bild av vad som hänt av de ni pratat med?

– Det tycker jag. De vi har träffat är väldigt angelägna om att bidra till utredningens arbete. Jag ser inga problem med att vi inte ska kunna skaffa oss en bra bild av vad man har gjort för insatser.

Nu har ni en första dag, vad vill ni få ut av den?

– Vi vill få med så mycket material som möjligt så att vi kan lägga det här enorma pusslet. Pusselbitarna vill jag gärna sätta igång med kring årsskiftet, säger Aud Sjökvist.