Stor mässa för träbranschen

Mässbolaget Elmia i Jönköping och Svenska Mässan i Göteborg har kommit överens om att tillsammans försöka skapa en internationell mässa för hela träbranschen.
Det blir en sammanslagning av göteborgsmässan Trä & Teknik och Elmia Timber. Det bli premiär nästa år och sen ska Göteborg och Jönköping turas om att arrangera mässan.