Besvikna grannar vid grusgrop

Grannar till den så kallade ''grusgropen'' i Tofta är besvikna över regeringens beslut att avslå överklagandena och tillåta bebyggelse. I tio år har frågan stötts och blötts hos olika myndigheter. Kristina Hoas är en av grannarna till grusgropen där hon lekt som barn. Och hon känner sig sviken av myndigheterna som ändrat på strandskyddet för området.