Protest mot rysk luftkränkning

1:53 min

Försvarsmakten bekräftar att det var två ryska plan som i onsdags kränkte svenskt luftrum.

UD meddelar att de i dag kallat upp Rysslands ambassadör i Stockholm för att protestera mot händelsen.

Utrikesminister Carl Bildt ser mycket allvarligt på händelsen och understryker att det inte handlar om ett missförstånd från rysk sida.

– Detta är allvarligt och det markerar vi genom att kalla upp den ryska ambassadören och framföra en protest samt att göra det på relativt hög nivå. Det är mycket ovanligt och allvarligt, säger Carl Bild, utrikesminister.

– Under min tid som utrikesminister så har vi aldrig haft anledning att framföra en protest av den här arten mot någon överhuvudtaget. Detta är en annan typ av kränkning och det går inte att förklara bort som ett missförstånd, därför gör vi denna tydliga markering. Detta var en medveten operation som genomfördes, säger Carl Bildt.

– Jag har sett en ökande rysk militär aktivitet i Östersjöområdet, en del kan hänföras efter de två invasionerna av Ukraina. Men det här verkar gå ytterligare ett steg även fast man kanske inte ska dra alltför stora slutsatser av en enstaka händelse, säger Carl Bildt.

Vad kommer att hända nu?

 – Vi förväntar oss att Ryssland liksom alla andra ska respektera Sveriges territoriella integritet, säger Carl Bildt.

Planen var från Kaliningrad och kom söderifrån. Sverige hade koll på dem i "god tid", innan kränkningen, enligt honom.

Att det skulle röra sig om ett misstag är inte troligt.

– Det är spanings- och attackflygplan, det var en uppdaterad variant, kallad M2, som har god teknisk utrustning för positionsbestämmande, säger Gabor Nagy, flygtaktisk chef på Försvarsmakten.

Ett svenskt plan som redan var i luften användes för att identifiera de ryska planen.

– Vid upptäckt gjorde de en flack sväng österut och lämnade svenskt territorium.

Det svenska planet följde efter en bit ut på internationellt område.

– Det är allvarligt att man begår brott mot tillträdesförordningen, säger Gabor Nagy.

Kränkningen varade i ungefär 30 sekunder.

Utrikesminister Carl Bildt ser allvarligt på händelsen och skriver på sin blogg att "det handlar om den allvarligaste flygkränkning från rysk sida som ägt rum under de år jag varit utrikesminister".

Flera politiker har under dagen uttryckt oro över det inträffade.

– Det är klart att vi ser med oro på detta. För det är, om nu uppgifterna stämmer, en av de mest graverande kränkningarna vi har haft, säger Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin.

FP-ledaren Jan Björklund konstaterar att man kunnat se rysk aktivitet mot Sverige under en tid.

– Det är en upptrappning som pågår och därför har jag pekat på behovet av att stärka försvaret, säger Björklund.