Sjukhuslokaler får underkänt

Gagna Ekonomis lokaler på sjukhuset i Örnsköldsvik underkänns av arbetsmiljöinspektionen. Personalen upplever luften som torr och stillastående och det luktar illa från avloppet i lokalerna.
Flera anställda uppger att de får hosta, sveda och blir torra i mun och hals inne i lokalerna - när de är lediga så minskar besvären för att komma tillbaka på arbetsplatsen. Arbetsmiljöinspektionen kräver att det installeras ett nytt ventilationssystem i lokalerna. Senast den sjuttonde maj måste Gagna Ekonomi ge besked om hur problemen med den dåliga luften ska lösas.