Önskemål om ökad godstrafik

Det är främst livsmedel och industriprodukter som skulle kunna transporteras effektivare efter malmbanan om det fanns fler mötesplatser menar järnvägsföretaget Green Cargo.
När Green Cargo idag presenterade sitt eget förslag över önskvärda järnvägssatsningar i landet så fanns det även önskemål om andra satsningar i länet. Byggandet av mötestationer efter Malmbanan står högt upp på listan över nödvändiga satsningar. I första hand en mötestation i Tolliksberg, mellan Riksgränsen och Kiruna. Det skulle förbättra möjligheterna att utöka godstrafiken mellan Sverige och Norge. Skulle satsningarna på järnvägsnätet bli av så skulle det betyda nya arbetstillfällen i länet tror Green Cargo.