Kommun överklagar dement mans rätt till daglig dusch

11 min

Ska våra äldre ha rätt att duscha varje dag även om de är beroende av hemtjänsten? Det tycker inte Halmstad kommun som nu överklagar en dom från förvaltningsrätten i Göteborg som ger en 81-årig man med demens rätt att duscha en gång om dagen. Och det är många äldre som vill duscha oftare. Möt Anna i Malmö vars 86-åriga pappa med demenssjukdom, gärna vill duscha en gång om dagen men kommunen beviljar bara en dusch i veckan. Reportage av Anna-Karin Sivberg. Hör också Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan i Lund om vad man som äldre har rätt till och vad kommunerna är skyldiga att erbjuda.