Igloo-Hygglo-striden avgjord

Hemglass får inte längre kalla sin populära dubbelisglass med colasmak för Hygglo, har Marknadsdomstolen (MD) bestämt. Detta efter att GB klagat på att Hemglass med sin Hygglo åker snålskjuts på GB:s motsvarande och äldre produkt Igloo.
Sådant kallas nämligen renommésnyltning och är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Men frågan var en svår juridisk nöt att knäcka för marknadsdomstolen och det var bara ordförandens utslagsröst som fällde avgörandet till GB:s fördel. Tre av de sex ledamöterna ville fria Hemglass med argumentet att GB faktiskt slutat sälja Igloo när Hemglass startade sin försäljning av Hygglo 1999. När sedan Hygglo såg ut att bli samma framgång som Igloo varit tog GB upp tillverkningen av Igloo igen. I det bevismaterial som domstolen hade att ta ställning till ingick bland annat rättsutlåtanden från en professor och från en universitetslektor, försäljningsbroschyrer, reklamblad och annonser, försäljningsstatistik, en marknadsundersökning, tidningsartiklar, logotyper samt slutligen glasskartonger och glasspapper avseende Igloo och Hygglo. (TT)