Inga nyheter i regionförklaring

Idag kom regionstyrelsen officiella förklaring till varför man inte lyckas få ekonomin i Region Skåne i balans.
Region Skånes Revisorer beslutade förra veckan att rikta en anmärkning enligt kommunallagen mot regionledningen, och förväntar sig nya förslag i den förklaring som regionfullmäktige skall ta ställning till nästa vecka. Regionledningen skriver i sin förklaring att man vill styra, prioritera och samordna sjukvården inom regionen mer, men förklaringen innehåller inga konkreta nya förslag.