Ökad skaderisk

Invandrare från mellanöstern och Nordafrika löper betydligt större risker i trafiken än trafikanter som är födda i Sverige.
Det visar en undersökning från Väg- och transportforskningsinstituet VTI. Mest nedslående är enligt rapporten den låga användningen av bilbäte, bilbarnstol och hjälm i trafiken.