Västerås skriver avtal om flyktingboende

Västerås stad har skrivit avtal med Polstjärnan i Sverige AB om att få driva boende för ensamkommande flyktingbarn. Det rör sig om 12 platser.

Företaget, som har sitt säte i Kisa, driver sedan tidigare boenden i Kisa och Laxå och företaget är även på väg att öppna boenden i Västerbottens inland, i Sorsele och Åsele.

I Västerås rör det sig om 12 boendeplatser.

Individ- och familjenämndens avtal med Polstjärnan är på två år, med möjlighet till förlängning ett år i taget.