Kompromiss om Korstaverket

SCA och Sundsvall Energi har nått en kompromiss, som ska möjliggöra både utbyggnaden av Korstaverket och Tunadalshamnen i Sundsvall.
Mats Beck, chef på Sundsvall Energi, säger till Radio Västernorrland att de har lyckats få en principöverenskommelse som innebär att de kan börja arbeta fram en ny detaljplan för området, som båda parter kan vara nöjda med. Han hoppas att ett konkret förslag ska vara färdigt framåt mitten av maj.