SAS behåller länets flyglinjer

Varken Midlanda eller Örnsköldsviks flygplats berörs när SAS nu genomför den största omläggningen av flygtrafiken på decennier. Det säger Gunnar Reitan i koncernledningen för SAS.
SAS kommer att fortsätta trafikera linjerna. Däremot lägger SAS ner flyglinjen mellan Skellefteå och Stockholm, samt flera andra flyglinjer, både i Sverige och utomlands. Orsaken är att flygpassagerarna blivit allt färre under det senaste året.