Problemet med radioaktivt cesium i vildsvinskött ökar

3:33 min

I takt med att vildsvinen etablerar sig norrut i områden som drabbades av radioaktiva nedfall efter Tjernobyl-katastrofen ökar cesiumhalten i köttet.

– Det ligger i vårt intresse att man har en provtagningsmöjlighet. Precis som man tidigare hade och på sina håll fortfarande har för älgar och rådjur. Normalt sett har man inom kommunen erbjudit tjänsten att den som vill ha sitt viltkött testat lämnar in ett prov, och det är kostnadsfritt, säger Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet.

De flesta vildsvinen finns i Sydsverige, i områden som inte drabbades av nedfall av radioaktivt cesium efter Tjernobylkatastrofen. Men under senare år har stammen börjat etablera sig längre norrut. Nu förekommer den bland annat i Uppland och östra Västmanland. Och risken är därmed att allt fler djur drabbats av radioaktiv strålning.

Efter Tjernobylolyckan bestämde man i Sverige att gränsvärdet för cesiumhalten i viltkött ska ligga på 1 500 becquerel per kilo (bq/kg). Om cesiumhalten är högre får köttet inte säljas.

I en större studie som Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde 2012 och 2013 hittades flera vildsvin med halter över 1 500 bq/kg. Vissa nådde till och med upp till nästan 5 000 bq/kg. Medelvärdet av alla undersökta djur låg däremot under gränsvärdet, och därför har Livsmedelsverket bestämt att det än så länge inte är aktuellt med krav på cesiumkontroller på vildsvinskött. Kettil Svensson är toxikolog på Livsmedelsverket.

– Totalt sett är det väldigt lite vildsvinskött som är cesiumkontaminerat i dag som konsumeras. Det mesta av vildsvin sköts ju i södra Sverige. Men på sikt får man naturligtvis se över hur man riskhanterar, det vill säga hur man ska bedriva kontroll av vildsvin som eventuellt har fått i sig cesium, säger Kettil Svensson, toxikolog på livsmedelsverket.

Vildsvinen har ökat markant i Sverige de senaste decennierna. Under jaktsäsongen 2012/13 sköts rekordmånga vildsvin, 97 000 stycken, det var till och med fler än antalet älgar.

Endast en liten del av vildsvinsköttet når än så länge ut till restauranger och butiker, men breda kampanjer som statliga Matlandet Sverige marknadsför vildsvinskött som en resurs som bör utnyttjas betydligt mer.

Men ett problem med det här är att det svenska gränsvärdet på 1 500 bq/kg ligger mer än dubbelt så högt som det gör i andra EU-länder. I Tyskland till exempel har man bestämt sig för att en halt på 600 bq/kg inte får överskridas, och det gränsvärdet gäller också för importer inom hela EU.

I den stora svenska studien från 2012/2013 låg medelvärdet på de undersökta djuren över detta EU-gränsvärde i flera kommuner i Sverige och skulle därmed inte få säljas i andra EU-länder. Sedan dess har inga större studier genomförts och enligt Stålssäkerhetsmyndigheten är inga sådana planerade. Kettil Svensson på Livsmedelsverket säger att det kan behövas mer omfattande kontroller framöver.

– I Sverige i de områden där det funnits cesiumnedfall har det först nu kommit igång en viss screening. Visar det sig att vildsvinsstammen har brett ut sig i Gävleborgs län så får man intensifiera kontrollen helt enkelt, kräva kontroll på varje djur i princip, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket.