Rockefellers gör sig av med oljan

1:58 min

I går demonstrerade över 300 000 människor i New York, och krävde radikala åtgärder mot de klimatförändringar som kopplas till användningen av fossila bränslen. I dag kommer en rad storföretag och organisationer att lova att göra sig av med sina investeringar i olje- och kolindustrin. Bland dem finns oljemagnaterna Rockefellers arvtagare, vilket väcker mycket stor uppmärksamhet.

De i USA så hyllade och framgångsrika bröderna Rockefeller byggde sin enorma förmögenhet på olja, och det svarta guldet säkrade ett obekymrat liv i lyx för arvtagare i flera generationer. Rockefellers barnbarn har bland annat förvaltat arvet genom att skänka stora summor till välgörenhet, och de uttrycker ofta ett stort engagemang i sociala och politiska frågor.

Dagens Rockefellergeneration intresserade sig dessutom sig för miljö och klimat och försökte redan på 80-talet satsa på förnybara energikällor. Det misslyckades kapitalt, men familjens har fortsatt på en alternativ energilinje som är en rejäl kontrast till den fossila bränsleindustri som är ursprunget till deras rikedom.

I går demonstrerade John D Rockefellers dotterdotterdotter, Valerie Rockefeller Wayne och hennes tre barn tillsammans med över 300 000 andra i den stora klimatmanifestationen i New York. I dag förbinder hon och den övriga familjen sig till att, tillsammans med flera andra företag, avyttra allt som har med fossila bränslen att göra, och istället investera i förnybar energi som sol- och vindkraft.

Dagens Rockefellerfamilj blir därmed en del av den växande rörelse som här kallas "divest-invest" - fritt översatt ungefär "sälj av och köp nytt". Det som här kallas näringslivets egen miljörörelse omfattar rena investeringsfonder och riskkapitalbolag, liksom välgörenhetsorganisationer och stiftelser som drivs av stenrika privatpersoner och dollarmiljardärer.

Att till och med oljemagnaterna Rockefellers namn nu blir synonymt med ett avståndstagande från fossila bränslen väcker stor uppmärksamhet i det USA som ju är så splittrat i frågan om klimatförändringar.

Själva säger de att beslutet bara en logisk följd av familjens långvariga engagemang i miljön.
Och - att alla affärsmässig analyser visar att storvinster från fossila bränslen snart är historia, och att framtiden även i rent ekonomiskt avseende finns inom förnybar energi.