Kritik mot Obamas beslut att bomba Isis

3:09 min

President Barack Obama har bytt fot och använder sig nu av kongressbeslut från 2001 och 2002 för att motivera att han inte behöver nya tillstånd från kongressen för att flygbomba terrorgruppen Isis. 

Obama har fram till helt nyligen kritiserat de mer än tio år gamla besluten och sagt att han vill ha bort dem. I praktiken utökar han nu på egen hand presidentens befogenheter för terrorbekämpning, istället för att begränsa dem, säger en av de juristerexperter som gjorde underlaget till kongressbesluten.

John Billinger är expert på juridiken kring nationell säkerhet och internationella lagar. Han var rådgivare i Vita Huset och UD mellan 2001 och 2009 och han talar om det vittomfattande beslut kongressen fattade 2001, efter terrorattackerna mot USA den 11 september.

Det beslutet ger presidenten mandat att, utan slut och utan nya tillstånd från kongressen, bekämpa terrornätverket al-Qaida överallt som skyldigt till attackerna.

Obamas administration har också hänvisat till ett annat kongressbeslut, från 2002, som möjligt att ta stöd i för flygattacker i Irak och Syrien mot Isis. Det kongressbeslutet handlade om att bekämpa Irak, i praktiken den dåvarande diktatorn Saddam Hussein.

Debatten i USA är igång om presidenten verkligen har kongressmandat att beordra flygbombningar mot Isis.  En minoritet i kongressen, inte minst politiker från Obamas eget parti, kräver att han ska fråga kongressen.

Juristen John Billinger säger att många i Washington blev förvånade över att Obama lutar sig på de beslut han själv kritiserat och att det är tveksamt om de håller som underlag för det Obama vill göra.

Det är knappt ett år sedan sedan presidenten höll ett linjetal om utrikes- och säkerhetspolitiken där han såg fram mot att USA inte skulle delta i krig och målet var att kongressbesluten om tillstånd att använda militärt våld, AMUF, skulle upphöra.

Nu väljer han alltså att tänja på mandatet.

Han kan också välja att använda konstitutionen som ger honom rätt att bestämma själv i 60 dagar, men då skulle tidsgränsen gå ut precis före kongressvalen i början av november och varken presidenten eller kongressen har något intresse av att fatta kontroversiella beslut om krig när det handlar om återval och maktbalansen i kongressen, säger John Billinger.

Kongressledamöterna vill hellre åka hem och driva valkampanj.

Billinger lägger till att Obamaadministrationen, än så länge, inte talat om hur de anser att internationell lagar ger stöd för flygangrepp i ett land som Syrien, som inte bett om det.