Olika bemötande hos 1177 Vårdguiden beroende på vem du är

1:59 min

Vem du är kan ha betydelse för vilka råd du får bär du ringer till 1177 Vårdguiden, trots att det i uppdraget ligger att ge vård på lika villkor.

Det är en nypublicerad studie vid Uppsala universitet som undersökt hur vi blir bemötta när vi ringer 1177 som ger sjukvårdsupplysning per telefon och tar emot närmare sex miljoner samtal per år. En som ringt 1177 är Britt.

– Jag hade så ont i ryggen. Och var orolig att det var något allvarligt. Men då blev jag väl bemött och de berättade vart jag skulle vända mig.

– Jag tycker att de sköter sig bra. Jag har väl inte mycket att klaga på, säger Markus.

– Det var en gång jag tyckte att jag blev avbruten. Hon var väldigt otrevlig mot mig. Väldigt kort... lite översittare, berättar Monica.

Om man är kvinna eller man, om man är ung eller gammal, har svenska eller utländska rötter - kan spela roll för vilket bemötande och vilken hjälp man får både utländsk forskning och deras egna, ännu opublicerade studie.

Inom ett projekt för att öka telefonsjuksköterskornas genuskompetens har forskare vid Uppsala universitet studerat 20 samtal hos 1177, och funnit mönster, bland annat att samtalen med män skiljer sig från samtalen med kvinnor.  Anna Höglund är docent i etik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

– Till exempel ett samtal där en ung kvinna ringer. Hon blir väldigt väl mottagen. Det byggs broar, kontakter, något slags partnership. Sedan är det en man som kan väldigt dålig svenska där blir det ett mycket mer opersonligt samtal . Då finns en risk att det inte blir på lika villkor. Det här behöver man bli mer medveten om.

Minoo Mohsani är för egen del nöjd med den hjälp hon fått när hon ringt 1177, men hon har vänner med andra erfarenheter.

– Jag har hört att de inte togs på allvar, gamla vänner, det har jag hört. Men själv har jag inte upplevt det, tack och lov. (Allra senast var det förra helgen, när min son fick en spik i foten.