Nytt dricksvatten i Strängnäs

Strängnäs kommun planerar en ny produktionsanläggning för dricksvatten.
Enligt kommunen finns det risker för utsläpp från båtrafik vid den anläggning som finns i centrala Strängnäs idag. Samhällsbyggnadskontoret föreslår teknik- och servicenämnden att utreda frågan vidare och ta fram ett förslag till hur en anläggning ska se ut. En lokalisering vid Najudden på vägen mot Stallarholmen diskuteras.