Svenskar mer positiva till att ta emot flyktingar trots SD:s framgångar

3:47 min

Samtidigt som Sverigedemokraterna blir allt större så har svenskar blivit mer positiva till att ta emot fler flyktingar, säger statsvetaren Marie Demker vid SOM-institutet. 

– När det gäller Sverigedemokraternas centrala fråga - invandringen - så finns det inga som helst tecken på att den svenska befolkningen har blivit mera restriktiv under den här perioden, säger Marie Demker.

De senaste åren har invandringspolitiken stått högre upp på den politiska agendan än tidigare. Sverigedemokraterna, som vill begränsa asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent, har vuxit från att inte ha en riksdagsplats för fem år sedan till att i dag vara Sveriges tredje största parti.

Men trots partiets medvind verkar det alltså som att svenskarna är mer positiva till att ta emot flyktingar än tidigare. Enligt SOM-institutet, som årligen mäter svenskars attityder i olika frågor, så har andelen som tycker att det vore bra om Sverige tog emot färre flyktingar snarare minskat från 52 procent till 44 procent på tio år.

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och en av forskarna vid SOM-institutet, säger att anledningen till att Sverigedemokraterna har växt så pass mycket inte beror på att svenska folket blivit mer främlingsfientliga eller negativa till invandringen, utan snarare på att partiet har lyckats locka till sig de väljare som tycker att invandringen är en viktig fråga.

– Dels kan man säga att Sverigedemokraterna mobiliserar den grupp av väljare som är negativa till invandring och tycker att den frågan är viktig. Och en anledning till att en sådan fråga blir väldigt viktig för partivalet är att konfliktnivån i många andra frågor har sjunkit. Övriga partier tar sällan strid om olika frågor utan ligger ganska nära varandra, och uppfattas då stå nära varandra i inte bara denna frågan utan i övriga frågor. Sverigedemokraterna blir då en form av oppositionsparti som står utanför den andra partigrupperingen, säger Marie Demker.

Samtidigt som andelen människor som vill begränsa asylinvandringen till Sverige har minskat de senaste åren så har andelen som ser integration och invandring som ett problem blivit större. För tre år sedan såg 14 procent av de tillfrågade invandringen som ett samhällsproblem och förra året var samma siffra 22 procent, enligt SOM-institutet. Men även om andelen ökat så betonar Marie Demker att frågan fortfarande är lågprioriterad hos de allra flesta.

– Frågor som rör migration, lite brett, har blivit lite mera i fokus - både när det gäller hur väljarna beskriver det och medias agenda. Fortfarande ligger den klart under saker som sjukvård och skola, men den har klättrat lite från en väldigt låg nivå tidigare, säger Marie Demker.

Även om det är just invandrings- och integrationspolitiken som Sverigedemokraterna lägger mest energi på, så säger Marie Demker att partiets intåg i riksdagen dessutom har breddat den politiska debatten i Sverige till att handla mer om värderingar och livsstilsfrågor.

– Vänster-högerkonflikten är den helt dominerande i svensk politik, men vi ser en annan typ av frågor som rör livsstil, kultur, traditioner, nationalitet, identitet och sådana frågor som seglar upp som en viktigare dimension och där har Sverigedemokraterna ett tydligt fäste, säger Marie Demker.