Oenighet om sommarstängning

Landstinget och de olika fackförbunden kunde inte enas vid förhandlingarna om sommarplaneringen och stängningsplanen inom sjukvården.
Kommunal och SKTF tror inte att vårdplatserna i Arvika kommer att räcka till. Eftersom antalet vårdplatser dras ner - från 540 till 392 - är Sjukgymnasternas riksförbund (LSR) och SACO oroliga att patienter kommer skrivas ut från sjukhuset utan att behovet av rehabilitering är tillgodosett. Eftersom Landstinget håller fast vid sitt förslag, avslutades förhandlingen i oenighet.