Fler vattendrag i Blekinge testas för PFAS

10 min

Nu ska fler platser i Blekinge testas för PFAS-ämnet som hittats i Kallingevattnet tidigare i år. PFAS kan vara skadligt för sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

PFAS står för Poly- och Perfluorinerade alkylsubstanser och kan alltså vara skadligt för människor.

Ämnena fastnar på proteiner i kroppen och kan påverka ämnesomsättningen, lever och njurarna och leda till cancer i de organen. Människor kan få i sig dem genom att dricka vatten eller äta fisk med höga halter. 

Upptäcktes i Kallinge
I början av året uppdagades att det att PFAS fanns i vattnet i Kallinge och nu går länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping ihop om ett förslag på var det bör tas prover i ytvattentäkter.

I Blekinge vill man provta i Halen, Långasjö och Lyckebyån. Fredrik Andreasson är samordnare för vattenförvaltningen och miljögifter på Länsstyrelsen i Blekinge. Han misstänker att PFAS finns i de här vattendragen

– Vi kommer med stor sannolikhet att hitta ämnet där. Vi märker av ökade halter i miljön generellt eftersom det har använts under lång tid, förklarar han. 

Bryts inte ned
PFAS kan ha hamnat i vattnet på olika sätt. Ämnet bryts i princip inte ned och transporteras lätt via vattendroppar. 

– Det kan ha transporterats ganska långt, så det behöver inte handla om en lokal källa, säger Fredrik Andreasson. 

PFAS-ämnena har använts i bland annat brandskum och impregneringsmedel. För runt 20 år sedan upptäcktes det att ämnet kunde vara skadligt för människor och man började fasa ut användningen av det. 

– Men eftersom ämnet är så stabilt så har det fortfarande inte brutits ned. 

Hur farligt är det om ni upptäcker PFAS i fler vattendrag här i Blekinge?

– Det är svårt att säga. Jag tror inte att vi hittas så höga halter. Det vi vill göra är att kartlägga förekomsten och de eventuella riskerna. Men visst är det oroande att ämnet är så pass spritt. 

Om ni hittar PFAS, kan ni sanera bort det då?

– Nej, det går inte.