Bättre trivsel med kvinnlig chef

Det blir färre konflikter på jobbet och lusten att jobba ökar om chefen på en arbetsplats är kvinna. Det visar en undersökning från SCB beställd av tidningen Du & Jobbet. 1 400 personer deltog i undersökningen.