Fler äldre ska få äta på skolor

Äldrenämnden i Västerås vill att fler äldre ska ha möjlighet att äta på skolor i kommunen. Äldrenämnden har nu föreslagit att kommunstyrelsen ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra det möjligt.

På försök har äldre, sedan ett år tillbaka, haft möjlighet att äta på Irstaskolan och Lövängsskolan och en utvärdering visar att de äldre är mycket nöjda med maten.

Men åsikterna går isär när det gäller kostnaden. En del tycker det är för dyrt, medan andra tycker att kostnaden är rimlig.